top of page

CanDo! Days

Grades K&1
ʻŌlelo Hawaiʻi

Papa Mele

Materials: Nā huaʻōlelo o ke mele. Song lyrics

Noho ma ka lina poepoe, circle seating on carpet.

Notes: Aloha kāua e ke hoa kumu ē. He mele nōhie kēia e hoʻoikaika ai i ka ʻōlelo a ka haumāna iā ia iho, ka self talk hoʻi. Ua hiki iā ʻoe ke koho i nā ʻaʻano kūpono o ka papa a me ka pana i ʻoluʻolu iā ʻoe. 

 

Teacher may choose to add additional verses and/or choose adjectives currently being studied in class to build up student vocabulary and also make more relevant to in class topics.

Papa Ioka

Materials: ʻAʻohe pono. 

Notes: Pono nā keiki e komo lole ʻaluʻalu a noho ma ka papahele.

We appreciate your feedback! Once you have participated in these lessons, please take the time to complete the evaluation form. This will help us improve and plan future programming.

Feedback/Evaluation
bottom of page